Družstvo REVYT

Sídlo a projekcia :

Hlavná projekcia:

Kopčianska 16

851 01 Bratislava

 

Pobočka + skladové priestory :

Skladové priestory 1 – Kopčianska 9, 851 01 Bratislava
Skladové priestory 2 – Boženy Nemcovej, Poprad

Predseda:

Ing. Peter Roth

mob.: +421 917 339 776

Fakturačné údaje:

Kopčianska 16

851 01 Bratislava

 

IČO: 45 927 502

DIČ: 202320696

IČO DPH: SK2023206966

 

Č.Ú. : SK88 0200 0000 0028 6088 4159

Vložka č.:619/B, Okr. súd Bratislava I., oddiel Družstvo