VÝŤAHY REVYT

Projekty pre výťahy, rekonštrukcie, modernizácie, opravy výťahov, odborné poradenstvo, prehliadky, konzultácie pre výťahy, zdvíhacie zariadenia

Poskytujeme:

 • Odborné poradenstvo, konzultácie pre zdvíhacie zariadenia – výťahy, plošiny.
 • Odborné prehliadky ( revízie ) výťahov a zdvíhacích plošín.
 • Odborné skúšky výťahov (  3 ročné obdobie ).
 • Asistenciu pri opakovanej úradnej skúške ( 6 ročné obdobie ).
 • Atypické riešenia výťahov v interiéri a exteriéri budov a objektov.
 • Ponúkame vytvorenie DUPLIKÁTOV PASPORTOV pre pôvodné výťahy.
 • Tvorbu sprievodnej technickej dokumentácie k Vašim výťahom v zmysle STN a EN.
 • Zameriavanie výťahových šácht pre Vašich výrobcov a dodávateľov so stanovením krivosti šachty pre možnosť montáže čo najväčších výťahových kabín.
 • Sústreďovanie objednaného materiálu pre výťahy s kompletizáciou dielčich častí.
 • Sprostredkovávanie montážnych prác na zdvíhacích zariadeniach.
 • Servisné práce, analýza porúch, riešenie porúch starých aj nových výťahov.
 • TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA zdvíhacích zariadení a plošín.
 • Tvorbu projektovej dokumentácie zdvíhacích zariadení potrebných k stavebnému povoleniu.