CERTIFIKOVANÝ PROJEKTANTCERTIFIKOVANÝ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA ( TDI )CERTIFIKOVANÝ REVÍZNY TECHNIK ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍOPRÁVNENIE SPOLOČNOSTI
OPRÁVNENIE NA VYKONÁVANIE ČINNOSTI §18OPRÁVNENIE NA VYKONÁVANIE ČINNOSTI §16