2009

Začiatok pohybu na zdvíhacích  zariadeniach a projektovanie inštalácii pre modernizačné práce

2011 – 2016

Založenie spoločnosti pre ponuku nezávislej projekcie výťahovým spoločnostiam. Ideológia spoločnosti sa stala ponuka výťahovým firmám spoluprácu a členstvo pre vytváranie jednotných typov projektov pre slovenský a český trh. Prvé realizácie sklenených výťahov s vlastným návrhom  a realizáciou. Začiatok využívania MKP metódy návrhu konštrukcii výťahov.

2016

Spoločnosť začala ponúkať kompletné výťahové systémy so slovenskými výrobcami a jednoduchý dizajn

2017

Zefektívnenie montáži výťahov,  typovosť komponentov, nový nadčasový dizajn výťahových kabín.

Typové výťahy nahrádzajúce pôvodné výťahy od výrobcu Transporta o nosnosti 100kg, 250kg, 320kg, 500kg, 1000kg

Sústreďovanie materiálu s kompletizáciou pre ľahké a efektívne rozmiestnenie materiálu na stavbe.

2018